پیش بینی صندوق بین المللی پول برای وضعیت اقتصادی استرالیا چیست؟

پیش بینی صندوق بین المللی پول برای وضعیت اقتصادی استرالیا چیست؟

ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی استرالیا

صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund) شرایط نامناسبی را برای وضعیت اقتصادی استرالیا پیش بینی می‌کند. IMF چشم‌انداز شش ماهه اقتصاد جهان و گزارش ثبات مالی را منتشر کرد. وضعیت استرالیا امسال می‌بایست بهتر از آنچه صندوق بین‌المللی پول در آوریل پیش‌بینی می‌کرد باشد ولی همچنان بدتر است.

وضعیت اقتصادی استرالیا سال آینده شوکه کننده به نظر می رسد چرا که صندوق بین المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی را برای 2024 از 1.7 درصد پیش بینی شده در آوریل به 1.2 درصد کاهش داده است. از پایان رکود دهه 1990 تا سال قبل از همه گیری، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 درصد بود. IMF انتظار ندارد تا سال 2028 رشد سالانه بیش از 2.3 درصد حاصل شود.

 

وضعیت سرانه تولید ناخالص داخلی حتی بدتر است چرا که این صندوق پیش بینی می‌کند که اقتصاد استرالیا در سال آینده فقط به دلیل رشد جمعیت افزایش یابد. IMF می‌گوید اقتصاد استرالیا بیش از هر کشور دیگری زیر فشار وام مسکن قرار دارد.

پیش بینی IMF در رابطه با اشتغال و بیکاری در استرالیا

در رابطه با موضوع اشتغال، در آوریل 2023 صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کرد که بیکاری استرالیا در سال آینده 4.1 درصد و در سال 2027 رقم 4.7 درصد خواهد بود. ولی اکنون تخمین می‌زند که بیکاری در 2024 به 4.3 درصد و سال 2028 به 4.9 درصد برسد.

تورم استرالیا تا سال 2025 چگونه خواهد بود ؟

پیرامون تورم نیز در ماه آوریل سال جاری IMF ارزیابی می‌کرد که تورم تا سال 2025 به زیر 3 درصد برسد ولی اکنون پیش بینی می‌کند که در سال 2027 این اتفاق بیافتد.

پرداخت وام مسکن در استرالیا سخت تر از جاهای دیگر است. گزارش ثبات مالی جهانی نشان داد که سال گذشته، قیمت مسکن در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان به صورت واقعی کاهش یافته است یعنی قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم بود، این کاهش ها هر چند شدید ولی باعث فرسایش قیمت مسکن نشده است.

مقالات مرتبط را دنبال کنید

پیمایش به بالا