سیاست دولت استرالیا در رابطه با برنامه‌های پرخطر هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و سیاست دولت استرالیا در رابطه با برنامه‌های پرخطر آن

دانش هوش مصنوعی با همه چالش های موجود و پیشرو، امروزه در بخش فناوری اطلاعات و اقتصاد بین الملل موقعیت ویژه ای پیدا کرده است. در این چهارچوب دولت استرالیا در صدد است با اتخاذ اقداماتی پیرامون برنامه‌های فناوری مربوط به هوش مصنوعی استفاده از برنامه‌های پرخطر را …