ملبورن در رتبه بندی بهترین شهرهای جهان از سیدنی پیشی گرفت

ملبورن در رتبه‌بندی بهترین شهرهای جهان از سیدنی پیشی گرفت

ملبورن در رتبه بندی بهترین شهرهای جهان از سیدنی پیشی گرفت. ملبورن امسال پس از وین اتریش و کپنهاگ دانمارک به رتبه ….