چشم انداز اقتصاد استرالیا تا سال 2025

چشم انداز اقتصاد استرالیا تا سال ۲۰۲۵

پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهان در دو سال آینده بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی خود باقی بماند. در این راستا انتظار می‌رود که رشد فعالیت‌های اقتصادی در استرالیا در ادامه سال جاری روند پایینی داشته باشد. بنابر پیش بینی‌های اقتصاد در استرالیا، تا پایان سال 2024 تورم کاهش می یابد و در اواخر سال 2025 به محدوده هدف باز می‌گردد.

کالاهای مصرفی تاکنون بیشترین کاهش تورم را به خود اختصاص داده است و انتظار می‌رود این روند در کوتاه‌ مدت ادامه یابد. در مقابل ولی هزینه‌های انرژی افزایش خواهد یافت و تورم بالا در بخش خدمات پیش بینی می‌گردد که احتمالا تداوم نیز داشته باشد.

تورم کلی در استرالیا روند کاهشی دارد

طبق پیش بینی‌ها تورم تا پایان سال 2024 در حدود 3.25 درصد کاهش می یابد و تا پایان سال 2025 به محدوده هدف 2.75 درصد می رسد. پیش بینی می‌شود قیمت انرژی در سال آینده به میزان قابل توجهی بر فشارهای تورمی‌ بیافزاید. بر این اساس در سال مالی 24-2023 قیمت برق حدود 75 صدم درصد به تورم کل اضافه می‌کند.

بررسی ها نشان می دهد که رشد اقتصادی در دوره پیش رو ضعیف خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی در ادامه سال 2023 نیز روند مناسب نخواهد داشت. چشم‌انداز کوتاه‌ مدت نشان‌دهنده تضعیف مصرف خانوارهاست زیرا نرخ‌های بهره بالاتر و فشار هزینه‌های زندگی بر درآمد تأثیر می‌گذارند.

چشم انداز سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد استرالیا

چشم انداز سرمایه گذاری خصوصی پایین ولی همچنان مثبت است. انتظار می رود کمبود نیروی کار بر سرعت ساخت و سازهای مسکونی و غیرمسکونی در ادامه سال 2023 تأثیر بگذارد.

کمبود مشاغل تکمیلی مانند نصاب های داخلی، کاشی کاری‌ها و نقاش ها یک محدودیت و چالش اساسی بوده است. برخی از شرکت‌ها با مشکلات نقدی مواجه بوده‌اند و ورشکستگی‌ها در بخش ساخت‌وسازها افزایش یافته است که احتمالا منجر به تاخیر بیشتر در زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها شود.

خدمات آموزشی (دانشگاهی) و سفر به استرالیا باعث رشد آمار صادرات (میزان درآمد) خواهد شد. تعداد دارندگان ویزای دانشجویی در استرالیا اکنون در سطح قبل از همه‌گیری است و انتظار می‌رود که مطابق با روند پیش از همه‌گیری به شدت به رشد خود ادامه دهد. اکنون ورود گردشگران خارج از کشور بیشتر از سطوح قبل از همه‌گیری است و انتظار می‌رود که با بازگشت ظرفیت خطوط هوایی با شدت به رشد خود ادامه دهند.

مقالات مرتبط را دنبال کنید

پیمایش به بالا